Consultancy

GASS Solutions geeft concrete, praktische en op maat gesneden adviezen. GASS Solutions beschikt over kennis en ervaring op het gebied van industriŽle processen, energiebesparing en de toepassing van duurzame energie.

Diensten van GASS Solutions

GASS Solutions ondersteunt een veelheid aan werkzaamheden bij de realisatie van studies en projecten van haalbaarheid tot en met realisatie, waaronder:
• Haalbaarheids studies
• Energie besparings studies
• Engineering energie-installaties
• Aanbesteding van installaties
• Bouwbegeleiding
• Opleverings afname en keuring

Expertise

GASS Solutions heeft expertise ontwikkeld in de volgende gebieden:
• Koeling & verwarming
• Duurzame technieken
• Warmtepompen
• Benutting restwarmte
• Selectie en contracteren van toeleveranciers
• Transport en opslag van vloeistoffen en gassen
• Gebouwgebonden installaties (HWA, riolering, perslucht, drinkwater, vacuŁm en stoom)foto

Copyright © 2013 GASS-Solutions All rights reserved